Powstanie Warszawskie 1944 | Uroczystości przy tablicy poświęconej obronie Pałacyku Michla
Logotyp m.st. Warszawy

Miasto Stołeczne Warszawa

A A A
5 SIERPNIA · NIEDZIELA · godz. 12.00
ul. Wolska 40