Powstanie Warszawskie 1944 | Uroczyste złożenie kwiatów w miejscu pamięci Zgrupowania „Chrobry II”, warta honorowa
Logotyp m.st. Warszawy

Miasto Stołeczne Warszawa

A A A
3 SIERPNIA · PIĄTEK · godz. 13.00
Skwer Zgrupowania Armii Krajowej „Chrobry II”, ul. Chmielna 132/134