Powstanie Warszawskie 1944 | Apel Poległych i złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową Harcerskiej Poczty Polowej
Logotyp m.st. Warszawy

Miasto Stołeczne Warszawa

A A A
2 WRZEŚNIA · NIEDZIELA · godz. 18.00
ul. Wilcza 41