Powstanie Warszawskie 1944 | Złożenie wiązanek na Starym Mieście pod tablicami w miejscach pamięci walk Batalionu „Gustaw”
Logotyp m.st. Warszawy

Miasto Stołeczne Warszawa

A A A
13 SIERPNIA · PONIEDZIAŁEK · godz. 16.00
spotkanie przy Kolumnie Króla Zygmunta