Powstanie Warszawskie 1944 | Złożenie kwiatów na płycie pomnikowej poświęconej pamięci Batalionu „Kiliński”
Logotyp m.st. Warszawy

Miasto Stołeczne Warszawa

A A A
31 LIPCA · WTOREK · godz. 12.00
pl. Powstańców Warszawy