Powstanie Warszawskie 1944 | Złożenie kwiatów przed tablicą upamiętniającą podpisanie przez płk. Antoniego Chruściela, „Montera”, dowódcę Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, rozkazu rozpoczęcia Powstania Warszawskiego
Logotyp m.st. Warszawy

Miasto Stołeczne Warszawa

A A A
1 SIERPNIA · ŚRODA · godz. 9.00
ul. Filtrowa 68