Logotyp m.st. Warszawy

Miasto Stołeczne Warszawa

A A A
Powrót do wyszukiwarki

Wyniki wyszukiwań

 • 31 LIPCA · WTOREK · godz. 10.00 · UROCZYSTOŚĆ GŁÓWNA
  Uroczysta Sesja Rady Miasta Stołecznego Warszawy
  Zamek Królewski, Sala Balowa

 • 31 LIPCA · WTOREK · godz. 12.00 · PRAGA POŁUDNIE
  Objazd miejsc pamięci związanych z Powstaniem Warszawskim na terenie dzielnicy Praga Południe, z udziałem kombatantów, władz samorządowych dzielnicy i harcerzy, złożenie wiązanek
  godz. 12.00 tablica poświęcona pamięci Antoniego Żurowskiego oraz Bronisława Chajęckiego przy ul. Grochowskiej 274
  ► godz. 12.25 tablice pamięci żołnierzy AK 6 Obwodu, kościół pw. św. Wincentego Pallotiego, ul. Skaryszewska 12
  ► godz. 12.40 tablice upamiętniaj ące uczestników przepraw przez Wisłę, Kościół pw. Apostołów Jana i Pawła, ul. Kapelanów AK
  ► godz. 13.00 tablica poświęcona pamięci płk. Tadeusza Schollenbergera, Kościół pw. Najczystszego Serca Maryi przy Pl. Szembeka
  ► godz. 13.30 spotkanie towarzyskie Kombatantów z Władzami Dzielnicy i zaproszonymi gośćmi, Park OPAK, róg ul. Grochowskiej i Podskarbińskiej

 • 31 LIPCA · WTOREK · godz. 12.00 · BATALION „KILIŃSKI”
  Złożenie kwiatów na płycie pomnikowej poświęconej pamięci Batalionu „Kiliński”
  pl. Powstańców Warszawy

 • 31 LIPCA · WTOREK · godz. 13.00 · WOLA
  Uroczyste złożenie kwiatów w miejscu pamięci Zgrupowania „Waligóra”, warta honorowa
  róg ul. Wolskiej i Młynarskiej

 • 31 LIPCA · WTOREK · godz. 14.00 · BATALION „GOZDAWA”
  Uroczysta zbiórka, złożenie wieńców, kwiatów i zapalenie zniczy na skwerze Batalionu „Gozdawa”
  ul. Sanguszki

 • 31 LIPCA · WTOREK · godz. 14.00 · WOLA
  Uroczyste złożenie kwiatów w miejscu pamięci Zgrupowania „Radosław”
  róg ul. Okopowej i Mireckiego

 • 31 LIPCA · WTOREK · godz. 15.00 · BATALION „GOZDAWA”
  Uroczyste złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod tablicą środowiska „Gozdawa” upamiętniającą powstańców broniących barykady „Miodowa”
  ul. Miodowa róg Senatorskiej

 • 31 LIPCA · WTOREK · godz. 16.00 · BATALION „ŁUKASIŃSKI”
  Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy w miejscach pamięci
  Pomnik mjr. Waleriana Łukasińskiego na terenie kościoła nawiedzenia NMP, ul. Przyrynek 2
  ► Tablica Pamięci poległych kolegów w kościele św. Jacka, ul. Freta
  ► Pomnik Powstania Warszawskiego, pl. Krasińskich
  ► Tablica Pamięci walk na murach Reduty Banku Polskiego, ul. Bielańska
  ► Tablica Pamięci walk w miejscu barykady, ul. Bielańska róg Daniłowiczowskiej
  ► Tablica Pamięci poległych kolegów na „Ryglu”, ul. Bielańska
  ► Tablice Pamięci poległych kolegów w kościele św. Antoniego, ul. Senatorska

 • 31 LIPCA · WTOREK · godz. 16.30 · BATALION „GOZDAWA”
  Uroczysta zbiórka, złożenie wieńców, kwiatów i zapalenie zniczy przy pomniku ze znakiem Kotwicy – Reduta Bank Polski
  ul. Bielańska róg Daniłowiczowskiej

 • 31 LIPCA · WTOREK · godz. 16.30 · 3. BATALION PANCERNY „GOLSKI” I 7. PUŁK UŁANÓW LUBELSKICH „JELEŃ”
  Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem
  teren Politechniki Warszawskiej, ul. Noakowskiego

 • 31 LIPCA · WTOREK · godz. 16.30 · BATALION HARCERSKI „WIGRY”
  Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy głazie-pomniku Batalionu „Wigry”
  Skwer im. Batalionu „Wigry”, ul. Andersa 5

 • 31 LIPCA · WTOREK · godz. 17.15 · 3. BATALION PANCERNY „GOLSKI” I 7. PUŁK UŁANÓW LUBELSKICH „JELEŃ”
  Spotkanie przy tablicy pamięci
  budynek Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

 • 31 LIPCA · WTOREK · godz. 18.00 · ZGRUPOWANIE „CHROBRY II”
  Msza św., Apel Poległych, koncert "Sierpniowa miłość"
  Pl. Krasińskich

 • 31 LIPCA · WTOREK · godz. 18.00 · UROCZYSTOŚĆ GŁÓWNA
  Uroczysta polowa msza św.
  Pl. Krasińskich, przy Pomniku Powstania Warszawskiego

 • 31 LIPCA · WTOREK · godz. 18.30 · 3. BATALION PANCERNY „GOLSKI” I 7. PUŁK UŁANÓW LUBELSKICH „JELEŃ”
  Msza św.
  Kościół św. Zbawiciela, pl. Zbawiciela

 • 31 LIPCA · WTOREK · godz. 19.00 · UROCZYSTOŚĆ GŁÓWNA
  Apel Poległych
  Pl. Krasińskich, przy pomniku Powstania Warszawskiego

 • 31 LIPCA · WTOREK · godz. 19.00 · BATALION „ŁUKASIŃSKI”
  Msza św. i Apel Poległych
  Katedra Polowa Wojska Polskiego, pl. Krasińskich

 • 31 LIPCA · WTOREK · godz. 20.30 · UROCZYSTOŚĆ GŁÓWNA
  Koncert „Sierpniowa miłość”
  Pl. Krasińskich


Powrót do wyszukiwarki