Logotyp m.st. Warszawy

Miasto Stołeczne Warszawa

A A A
13 SIERPNIA · PONIEDZIAŁEK · godz. 15.30
Początek na pl. Zamkowym, zakończenie przy Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, ul. Sanguszki 1