Powstanie Warszawskie 1944 | Uroczyste złożenie kwiatów w miejscu pamięci Zgrupowania „Radosław”
Logotyp m.st. Warszawy

Miasto Stołeczne Warszawa

A A A
31 LIPCA · WTOREK · godz. 14.00
róg ul. Okopowej i Mireckiego