Powstanie Warszawskie 1944 | Złożenie kwiatów na płycie pamięci „Pierwszego boju w Powstaniu Warszawskim”
Logotyp m.st. Warszawy

Miasto Stołeczne Warszawa

A A A
28 LIPCA · SOBOTA · godz. 11.30
róg ul. Próchnika i Suzina