Powstanie Warszawskie 1944 | Apel pamięci i złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą Powstańców Zgrupowania AK „Żywiciel”. Odczytanie Apelu Poległych i złożenie kwiatów w asyście honorowej
Logotyp m.st. Warszawy

Miasto Stołeczne Warszawa

A A A
29 LIPCA · NIEDZIELA · godz. 17.15
zbieg ul. Grotowskiej i Westerplatte