Logotyp m.st. Warszawy

Miasto Stołeczne Warszawa

A A A
31 LIPCA · PONIEDZIAŁEK · godz. 12.00
Urząd Dzielnicy Praga Południe, ul. Grochowska 274 Tablice poświęcone pamięci Antoniego Żurowskiego oraz Bronisława Chajęckiego