Powstanie Warszawskie 1944 | Uroczyste złożenie kwiatów oraz zapalenie zniczy w bielańskich miejscach pamięci przez przedstawicieli Bielańskiego Klubu Kombatanta oraz młodzież szkolną z punktów „Lato w mieście”
Logotyp m.st. Warszawy

Miasto Stołeczne Warszawa

A A A
1 SIERPNIA · ŚRODA · godz. 12.00
Zbiórka w Al. Zjednoczenia 34, przy tablicy na ścianie budynku Domu Dziecka im. Maryny Falskiej, upamiętniającej szpital powstańczy; przejazd autokarem do kolejnych miejsc pamięci Narodowej