Logotyp m.st. Warszawy

Miasto Stołeczne Warszawa

A A A
31 LIPCA · WTOREK · godz. 16.00
Pomnik mjr. Waleriana Łukasińskiego na terenie kościoła nawiedzenia NMP, ul. Przyrynek 2;Tablica Pamięci poległych kolegów w kościele św. Jacka, ul. Freta;Pomnik Powstania Warszawskiego, pl. Krasińskich;Tablica Pamięci walk na murach Reduty Banku Polskiego, ul. Bielańska;Tablica Pamięci walk w miejscu barykady, ul. Bielańska róg Daniłowiczowskiej;Tablica Pamięci poległych kolegów na „Ryglu”, ul. Bielańska;Tablice Pamięci poległych kolegów w kościele św. Antoniego, ul. Senatorska