Logotyp m.st. Warszawy

Miasto Stołeczne Warszawa

A A A
1 SIERPNIA · ŚRODA · godz. 10.00
Zbiórka: Park Orlicz-Dreszera, wymarsz kolumny ul. Puławską • godz. 10.00–11.00 – uroczystości pod pomnikiem Mokotów Walczący 1944 w Parku im. gen. G. Orlicz-Dreszera • ok. godz. 11.00 – wymarsz kolumny ul. Puławską • zatrzymanie defilady na około 15 minut przy Baszcie Zegarowej-Gołębniku, pod tablicą pamiątkową poświęconą twórcom pieśni pt. „Marsz Mokotowa” (w okolicy pomnika Jana Matejki); odegranie „Marsza Mokotowa” • przejście kolumny do ul. Dworkowej, pod obelisk upamiętniający rozstrzelanie w tym miejscu 119 powstańców (obelisk Pamięci Żołnierzy AK, Powstańców Mokotowa) • około godz. 12.15, po oddaniu hołdu poległym powstańcom i mieszkańcom Mokotowa, nastąpi zakończenie uroczystości Uczestnikami Marszu Mokotowa będą: kombatanci, oddziały reprezentacyjne Policji, Straży Miejskiej, Pułku Ochrony WP, ZHR, ZHP, a także zaproszeni goście, władze m.st. Warszawy, członkowie Zarządu Dzielnicy Mokotów i mieszkańcy Mokotowa