Logotyp m.st. Warszawy

Miasto Stołeczne Warszawa

A A A
31 LIPCA · WTOREK · godz. 12.00
godz. 12.00 tablica poświęcona pamięci Antoniego Żurowskiego oraz Bronisława Chajęckiego przy ul. Grochowskiej 274;godz. 12.25 tablice pamięci żołnierzy AK 6 Obwodu, kościół pw. św. Wincentego Pallotiego, ul. Skaryszewska 12;godz. 12.40 tablice upamiętniaj ące uczestników przepraw przez Wisłę, Kościół pw. Apostołów Jana i Pawła, ul. Kapelanów AK;godz. 13.00 tablica poświęcona pamięci płk. Tadeusza Schollenbergera, Kościół pw. Najczystszego Serca Maryi przy Pl. Szembeka;godz. 13.30 spotkanie towarzyskie Kombatantów z Władzami Dzielnicy i zaproszonymi gośćmi, Park OPAK, róg ul. Grochowskiej i Podskarbińskiej