Logotyp m.st. Warszawy

Miasto Stołeczne Warszawa

A A A

Zakończenie obchodów 73.rocznicy Powstania Warszawskiego – uroczystość na Woli


 
Ślubowanie klas pierwszych LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Batalionu Zośki rozpoczęły się w Warszawie uroczystości zamknięcia obchodów 73. rocznicy Powstania Warszawskiego.

Młodzież złożyła swoją przysięgę przed pomnikiem Polegli Niepokonani na Cmentarzu Powstańców Warszawskich, w obecności kombatantów i władz stolicy.

Nikt nie wybiera czasów, w których żyje – powiedziała podczas uroczystości Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy – tak jak nie wybierali czasu cywilni mieszkańcy stolicy w sierpniu 1944. Na początku, gdy były zwycięstwa, cieszyli się, że wybuchło powstanie, potem ginęli jak powstańcy, do końca im pomagając. Tutaj na tym cmentarzu leżą razem – mieszkańcy i powstańcy, i jest ich tyle jakby współcześnie zginął cały Mokotów.

Żołnierz, gdy ma broń może decydować o swoim losie – podkreśliła Wanda Traczyk–Stawska, przewodnicząca Komitetu ds. Cmentarza Powstańców Warszawy – Cywile mogą tylko się chować, tak jak wtedy podczas powstania z dziećmi, ze starcami chowali się po piwnicach, czekając na to co dzieje się na górze. Ich postawa była heroiczna i dlatego myślę, że Warszawa i jej mieszkańcy powinni otrzymać drugi krzyż Virtutti Militari, po tym za obronę w 1939r., drugi powinien być za powstania warszawskie.

W momencie uroczystości na Woli – w Dniu Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy, wiceprezydenci Warszawy złożyli kwiaty na Powązkach, w Parku Wolności Muzeum Powstania Warszawskiego oraz na Lesznie pod pomnikiem Pamięci 50 tys. Mieszkańców Woli Zamordowanych Przez Niemców Podczas Powstania Warszawskiego 1944.

Dzień ten ustanowiony został przez Sejm Rzeczypospolitej, jako wyraz hołdu dla mieszkańców stolicy, którzy przez 63 dni wspierali powstańców, a potem zostali wypędzeni z Warszawy, osadzeni w obozach koncentracyjnych, miejscach pracy przymusowej, skazani na tułaczkę i poniewierkę. Jest to szczególne przypomnienie, że  wsparcie ludności cywilnej pozwoliło powstańcom walczyć dwa miesiące.

Obchody 73. rocznicy Powstania Warszawskiego zakończyło o godz. 18.00 zgaszenie ognia na Kopcu Powstania.

Warszawa, ‎2 ‎października ‎2017 r.

 
 
 
 
 


Godzina „W” i modlitwa za poległych mieszkańców


 
O 17.00, w godzinę wybuchu powstania, w całej Warszawie rozległ się głos syren. W ten sposób miasto uczciło swych bohaterów, którzy 73 lata temu ruszyli do walki o wolność.

Krótka uroczystość, z udziałem władz państwowych, parlamentarzystów i Prezydent Warszawy, odbyła się przy pomniku Gloria Victis na Powązkach. Po minucie ciszy i syrenie punktualnie o godz. 17.00 delegacje złożyły wieńce. Wieczorem na Cmentarzu Powstańców Warszawskich miało miejsce niezwykle wzruszające spotkanie i modlitwy, w których wspominano pomordowanych mieszkańców Warszawy.

Na tej największej nekropoli Powstania Warszawskiego  i jednym z  największych  cmentarzy wojennych Europy, złożone zostały prochy ponad 100 tysięcy pomordowanych i poległych. Spoczywają tutaj,  w ogromnej liczbie  w bezimiennych, zbiorowych mogiłach polegli powstańcy i  pomordowani cywile – ofiary  ludobójstwa niemieckiego okupanta – powiedziała w przemówieniu Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.

Na Woli doszło do jednej z największych zbrodni wojennych,  jakie popełnione zostały podczas II wojny światowej. W czasie pierwszych dni Powstania Warszawskiego  dokonano  masowej, na ogromną skalę, eksterminacji ludności cywilnej.(…) Rzeź Woli była zapowiedzią zagłady całego miasta, męczeństwa i exodusu jego mieszkańców.

W ostatnich latach,  dzięki działalności  Społecznego Komitetu ds. Cmentarza  Powstańców Warszawy, a także wielkiemu zaangażowaniu w tę sprawę Pani Wandy Traczyk-Stawskiej, od wczoraj honorowej obywatelki Warszawy, staraniom Rady Ochrony Pamięci  Walk i Męczeństwa i Muzeum Powstania Warszawskiego  ten, w latach PRL-u zapomniany, cmentarz został przywrócony warszawskiej pamięci. Świadczy o tym m.in. podjęta rewitalizacja i powstająca, stale uzupełniana, lista cywilnych ofiar będąca przywracaniem tożsamości osobom dotąd bezimiennym.

Nasza obecność  i modlitwa świadczy o tym,  jak i ważna i potrzebna  jest dla nas wszystkich pamięć o bohaterstwie, cierpieniu mieszkańców i tragedii miasta. Otaczając to miejsce setkami  płonących zniczy dajemy wyraz naszej pamięci o bohaterach tamtej, niezwyciężonej nigdy Warszawy
– powiedziała Renata Kaznowska.

Warszawa, 1 sierpnia 2017 r.

 
 
 
 
 


Oddali cześć powstańcom przy Grobie Nieznanego Żołnierza


 
W samo południe, 1 sierpnia, na pl. Piłsudskiego odbyła się uroczysta zmiana warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Podczas ceremonii wieńce przy grobi złożyli przedstawiciele najwyższych władz państwowych, samorządowych oraz placówek dyplomatycznych.

Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego to najważniejsze, a zarazem najboleśniejsze święto naszego miasta. Wspominamy bowiem wydarzenia, które zmieniły Warszawę, jej mieszkańców, zmieniły też i ukształtowały najnowszą historię Polski – rozpoczęła Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy i przypomniała – Stoimy w miejscu symbolicznym, które przypomina nam o wartościach takich jak poświęcenie, pamięć, historia i szacunek. Gromadzimy się, by oddać cześć bohaterom, którzy hasła o wolnej Polsce nosili nie tylko na sztandarach, lecz także w sercu.

Po wystąpienia odczyta została odezwa wzywająca do uczczenia rocznicy Powstania Warszawskiego. Następnie wieńce przy Grobie Nieznanego Żołnierza złożyli powstańcy, przedstawiciele najwyższych władz państwowych oraz samorządowych, instytucji centralny, placówek dyplomatycznych oraz zrzeszeń zawodowych.

Warszawa, 1 sierpnia 2017 r.

 
 
 
 
 


Upamiętnienie walk na Mokotowie


 
Rocznicowe uroczystości rozpoczęła rano uroczystość w parku Dreszera na Mokotowie, w której uczestniczyli powstańcy władze miasta i dzielnicy oraz mieszkańcy.

Powstańczym siłom na Mokotowie przewodził pułk „Baszta” pod dowództwem ppłka Józefa Rokickiego „Karola”, liczący ponad 2 tysiące osób. Powstańcy, choć słabo uzbrojeni, za to przy dużym wsparciu mieszkańców, długo odpierali ataki przeciwnika. Mokotów osłaniał całą walczącą Warszawę od południa. Bronił się przez 57 dni… – przypomniała Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent warszawy.

Aby pamięć o tamtych dniach nie zatarła się, my, współcześni warszawiacy musimy prawdę o Powstaniu pielęgnować i przekazywać kolejnym pokoleniom. Nie po to, by stale rozdrapywać zabliźnione już rany, ale by nie dopuścić nigdy więcej do przelewu krwi – dodała Prezydent.

Po uroczystości w parku Dreszera uczestnicy przeszli ul. Puławską do ul. Dworkowej w marszu Mokotowa.

Warszawa, 1 sierpnia 2017 r.

 
 
 


Wieczorna uroczystość na pl. Krasińskich


 
Na placu Krasińskich przy pomniku Powstania Warszawskiego władze państwowe i samorządowe oddały cześć żołnierzom Armii Krajowej poległym w walkach o wolność naszego miasta oraz złożyli hołd tym, którzy przeżyli i w nasze czasy przenieśli etos Powstania Warszawskiego.

Chciałabym powiedzieć o kobietach walczących w  Powstaniu. Kiedy dzisiaj na Radzie Warszawy wręczaliśmy pani Wandzie Traczyk-Stawskiej tytuł honorowego obywatela Warszawy, po raz kolejny zdałam sobie sprawę z niebywałej siły kobiet biorących udział w Powstaniu: pielęgniarek, sanitariuszek, łączniczek (…). Aż trudno uwierzyć, że to były 12 i 13  letnie dziewczynki – powiedziała w przemówieniu Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy.

Koszty tej walki były straszliwe… Warszawa miała się nigdy  nie odrodzić. A tymczasem – jak dziś widzimy – Warszawa żyje. Nie tylko w sensie materialnym, ale w sensie wspólnoty – podkreśliła Prezydent stolicy.

Po mszy świętej za poległych powstańców i w intencji żyjących, odczytano apel pamięci, w którym wymieniono m.in. dowódców, oddziały i bataliony Armii Krajowej walczące w powstaniu.

Po części oficjalnej dla zaproszonych gości i tłumnie zgromadzonych warszawiaków, przedstawiono koncert „Chłopcy z tamtych lat”, przygotowany przez Stołeczną Estradę.

Warszawa, 31 lipca 2017 r.

 
 
 
 
 


Nowi  honorowi obywatele m.st. Warszawy


 
Na Zamku Królewskim w przededniu Dnia Pamięci Warszawy odbyła się uroczysta sesja rady m.st . Warszawy, podczas której nadano honorowe obywatelstwa naszego miasta oraz wręczono nagrody.

Tradycyjnie podczas dzisiejszej sesji nadajemy tytuł honorowego obywatela m. st. Warszawy. W tym roku zaszczyt ten zechcą przyjąć trzy niezwykłe osoby: pani  Wanda Traczyk-Stawska,  pan Wiesław Johann i pan Daniel Olbrychski – powiedziała podczas przemówienia Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent stolicy.

Życiorys każdej z tych osób to bogate uzasadnienie decyzji Rady Warszawy. Za chwilę zostaną one odczytane. Pozwolą państwo, że krótko tylko powiem. Każda z uhonorowanych osób ma jedną zasadniczą cechę: Im się całe życie chce. Chce im się zmieniać świat, zabierać głos w ważnych sprawach, chce im się uczyć młode pokolenia. Takich warszawiaków nam trzeba – podkreśliła Prezydent.

Honorowa obywatelka Warszawy Wanda Traczyk-Stawska wygłosiła apel o przyjęcie chorych dzieci z Syrii, aby mogły wraz z matkami znaleźć azyl w Polsce, w Warszawie. Hanna Gronkiewicz-Waltz poparła ten apel choć jak zaznaczyła „nie wszystko zależy od nas”.

Na sesji wręczono także statuetki Syrenki, która są symbolem nagród m.st. Warszawy, które otrzymały 22 osoby i 6 instytucji.

Warszawa, 31 lipca 2017 r.

 
 
 
 
 


Uroczystość w Muzeum Powstania Warszawskiego


 
Spotkanie powstańców i władz miasta w Muzeum Powstania Warszawskiego rozpoczęło oficjalne obchody 73. rocznicy Powstania Warszawskiego. Gościem szczególnym był gen. Zbigniew Ścibor-Rylski.

W tym roku obchody Powstania Warszawskiego obchodzimy pod hasłem „Wolność łączy”. To ta sama wartość, która pozwoliła mojemu pokoleniu zbudować „Solidarność” i w rezultacie w 1989 roku wywalczyć dla Polski wolność – powiedział w przemówieniu Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent stolicy.

Za bardzo znamienny i budujący uważam fakt, że coraz liczniej w tych spotkaniach bierze udział młodzież. Cieszy nas świadomość, że nie zostaną zapomniane wartości, w obronie których stanęli powstańcy 1 sierpnia 1944 roku. W Polsce każde pokolenie, także i dzisiejsza młodzież, wystawiane jest na próbę. Jest nią obrona wartości, jakimi są wolność, demokracja, prawa człowieka. Żadna z nich nie jest gwarantowana raz na zawsze. – dodała Prezydent.

Obecność młodych ludzi w obchodach podkreślił i chwalił także gen. Zbigniew Ścibor- Rylski. Namawiał ich do nauki jeżyków obcych,  by mogli porozumieć się z każdym na świecie, bowiem w Polsce musimy mieć szacunek niezależnie od poglądów, narodowości czy wyznania.

Następuje naturalna wymiana pokoleń, powstańcy odchodzą, ale są już następcy – właśnie ci harcerze, którzy uczestniczą w obchodach w Warszawie. „Tu wśród was są przyszli ministrowie, premierzy, a może głowa państwa. Wy przejmujecie pałeczkę” – powiedział generał.

- W Polsce każde pokolenie, także i dzisiejsza młodzież, wystawiane jest na próbę. Jest nią obrona wartości, jakimi są wolność, demokracja, prawa człowieka. Żadna z nich nie jest gwarantowana raz na zawsze.

Zapamiętajmy przestrogę Księdza Bonieckiego: „Z wolnością jest jak z powietrzem, chlebem czy dachem nad głową. Kiedy ich nie brakuje, są tak oczywiste, że pozostają poza zasięgiem uwagi…(…)”. Pielęgnujmy z troską naszą wolność by nigdy nie ponosić krwawej ofiary jaką poniosła młodzież Powstania. Jesteśmy im to winni. – powiedział na zakończenie Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Warszawa, 31 lipca 2017 r.

 
 
 
 
 


Obchody 73. rocznicy Powstania Warszawskiego


 
W ratuszu przedstawiciele Związku Powstańców Warszawskich i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Prezydent m.st. Warszawy podpisali „Apel do mieszkańców stolicy” o godne uczczenie 73. rocznicy Powstania Warszawskiego.

Niezależnie od dyskusji historycznych, które zawsze będą się toczyć na temat Powstania Warszawskiego, jedno jest pewne - Powstanie Warszawskie jest warszawskim DNA. To tożsamość stolicy, która wpisana jest w historię naszego miasta, o której zawsze będziemy pamiętać – powiedziała podczas konferencji prasowej Hanna Gronkiewicz-Waltz , prezydent stolicy. - Główne uroczystości rocznicowe odbywają się dwa dni – 31 lipca i 1 sierpnia – wtedy oddajmy cześć poległym żołnierzom i cywilnym mieszkańcom naszego miasta. Zbieramy się tradycyjnie zawsze w tych samych miejscach – na pl. Kasińskich, pod Glorią Victis, na Cmentarzu Powstańców Warszawskich i wielu innych. Składamy tam kwiaty i palimy znicze, ale nie tylko – oglądamy spektakle i koncerty, gramy w gry miejskie, czy wspólnie śpiewamy powstańcze piosenki - dodała Prezydent.

Prezydent stolicy przedstawiła program oficjalnych uroczystości, których organizatorem jest m.st. Warszawa. Obchody z udziałem władz państwowych, samorządowych a przede wszystkim powstańców, tradycyjnie odbędą się w Muzeum Powstania Warszawskiego, na pl. Krasińskich, przy Grobie Nieznanego Żołnierza, pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i AK, przy Gloria Victis na Powązkach oraz na wolskim Cmentarzu Powstańców Warszawskich.

Apel do warszawiaków

Podczas konferencji apel o obchody godne i pełne szacunku dla powstańców i ich czynu podpisali Eugeniusz Tyrajski, zastępca prezesa Związku Powstańców Warszawskich, Leszek Żukowski, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy:

„1 sierpnia, o godz. 17.00, w Warszawie rozlegną się syreny – zatrzymajmy się wtedy i pomyślmy o wydarzeniach sprzed 73 lat. O powstańcach, którzy stanęli do nierównej walki o wolność, o niewyobrażalnej ofierze cywilnych mieszkańców.

Tożsamość współczesnej Warszawy wyrasta z tamtego czasu. To wtedy, ofiara z życia złożona przez powstańców i ludność cywilną, na zawsze zmieniała nasze miasto. Pokonane, ale niezwyciężone, obrócone w gruzy, po latach odrodziło się. Dzisiejsza Warszawa wygląda inaczej niż ta przedwojenna, ale jej duch i siła są niezmienne. Jesteśmy dumni, że te cechy przekazali nam bohaterowie walczący o nasze miasto w 1944 r. Winniśmy im szacunek. Oddajmy hołd poległym bohaterom, zachowując się godnie podczas uroczystości.

Zwracamy się do mieszkańców Warszawy, aby jak co roku, w godzinę „W”, minutą ciszy uczcili ofiary heroicznej walki o wolność naszego miasta, o wolność Polski”
.  

Więcej informacji:
http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/obchody-73-rocznicy-powstania-warszawskiego o:
  • programie oficjalnym obchodów
  • pomocy udzielanej powstańcom przez m.st. Warszawę,
  • komunikacji w dniach obchodów,
  • o rejsie Wisła w godzinę „W”,
  • o turnieju piłkarskim o Puchar Pamięci Małego Powstańca,
  • o koncercie „Chłopcy z tamtych lat”.
Warszawa, 27 lipca 2017 r.